0933 379 302

Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết định cho phép phân lô, tách thửa trong tháng 9. Và xem xét lại mức giá bồi thường đất nông nghiệp.

Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết định cho phép phân lô, tách thửa trong tháng 9. Và xem xét lại mức giá bồi thường đất nông nghiệp.

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Vũng Tàu, UBND huyện Đất Đỏ, huyện Tân Thành, và UBND thị xã Phú Mỹ khẩn trương báo cáo kết quả rà soát giá bồi thường đất nông nghiệp về Sở Tài chính để Sở này tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát cho thấy tại huyện Châu Đức, Côn Đảo, Long Điền, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa thì giá đất nông nghiệp cụ thể tính bồi thường của các dự án trên địa bàn đều thấp hơn giá đất sản xuất kinh doanh và giá đất ở do UBND tỉnh quy định.

Tuy nhiên, tại thành phố Bà Rịa có 3 dự án trên địa bàn xã Long Phước và địa bàn phường Phước Hưng thì giá đất nông nghiệp cụ thể tính bồi thường được khảo sát tại thời điểm tháng 3/2018 đến tháng 5/2018 cao hơn từ 1,01 đến 1,36 lần so với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do UBND tỉnh quy định.

Tại huyện Xuyên Mộc đề xuất thực hiện bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Phước Bửu cao gấp 3 lần giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và gấp 1,86 lần giá đất so với Bảng giá đất UBND tỉnh quy định do đường Nguyễn Văn Linh có giá đất nông nghiệp khảo sát thị trường cao gấp 02 lần giá đất ở theo bảng giá đất UBND tỉnh quy định.

Và quyết định cho phép phân lô tách thửa sẽ được triển khai vào đầu tháng 9 tới đây.Đối với những trường hợp sai phạm vẫn cho dừng để chờ hoàn thiện hồ sơ trình nên để xem xét.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


.
.
.
.